Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i hidrocentralit Poçem 113.806.151 € 14.134.724.000 Lekë
2 Ndërtimi i hidrocentralit Begaj 22.498.921 € 2.794.366.000 Lekë
3 Ndërtimi i hidrocentraleve mbi lumin Shushica 19.595.725 € 2.433.789.054 Lekë
4 Ndërtimi i hidrocentralit Grabovë 2 11.969.174 € 1.486.571.351 Lekë
5 Ndërtimi i hidrocentralit Guri i Bardhë 6.448.537 € 800.908.292 Lekë
6 Ndërtimi i hidrocentralit Lusa 1 5.002.966 € 621.368.362 Lekë
7 Ndërtimi i hidrocentraleve të kaskadës së Hotolishtit 4.572.141 € 567.859.875 Lekë
8 Ndërtimi i hidrocentralit Bushtrica 1 4.075.259 € 506.147.190 Lekë
9 Ndërtimi i hidrocentralit Kalivar 3.746.587 € 465.326.140 Lekë
10 Ndërtimi i hidrocentraleve Batra 1, 2, 3 2.977.345 € 369.786.250 Lekë
11 Ndërtimi i hidrocentralit Kaçinar 2.537.997 € 315.219.168 Lekë
12 Ndërtimi i hidrocentraleve në pellgun ujëmbledhës të përroit Malind 2.367.836 € 294.085.200 Lekë
13 Ndërtimi i hidrocentralit Selca 2 dhe Mesmal 2.173.761 € 269.981.177 Lekë
14 Ndërtimi i hidrocentralit Arsti 1.812.602 € 225.125.130 Lekë
15 Ndërtimi i hidrocentralit Blaç 354.268 € 44.000.032 Lekë
16 Ndërtimi i hidrocentraleve Shutri 1, 2 110.132 € 13.678.370 Lekë
Total: 204.049.402,00 25.342.935.591,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 HEC 16 204.049.401 € 25.342.935.591 Lekë
Total: 16 204.049.401,00 25.342.935.591,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 16 204.049.401 € 25.342.935.591 Lekë
Total: 16 204.049.401,00 25.342.935.591,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Klientët 16 204.049.401 € 25.342.935.591 Lekë
Total: 16 204.049.401,00 25.342.935.591,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes