Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

  • Autoriteti kontraktor me më shumë koncesione

    Bashkia Kamëz
    1 Koncesione
  • Nënkategoria me më shumë kontrata koncesionare

    Tjetër
    1 Koncesione
Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pastrimi, grumbullimi, transportimi dhe seleksionimi i mbetjeve urbane në Kamëz 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 10.869.565,00 1.350.000.000,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Tjetër 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 1 10.869.565,00 1.350.000.000,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kamëz 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 1 10.869.565,00 1.350.000.000,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 1 10.869.565,00 1.350.000.000,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes