Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i Portit të Jahteve në Kalanë e Turrës 35.829.308 € 4.450.000.000 Lekë
2 Kultivimi i ullirit në Synej, Luz i Vogël, Kryevidh dhe Gosë, Kavajë 15.350.242 € 1.906.500.000 Lekë
3 Prodhimi i kripës në Nartë, Vlorë 11.272.142 € 1.400.000.000 Lekë
4 Ndërtimi i porti të jahteve në qytetin e Durrësit 10.919.042 € 1.356.145.000 Lekë
5 Pastrimi, grumbullimi, transportimi dhe seleksionimi i mbetjeve urbane në Kamëz 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
6 Ndërtimi i portit të formës MBM në Porto Romano, Durrës 10.312.512 € 1.280.814.000 Lekë
7 Ndërtimi i Portit të jahteve në Shëngjin 5.880.338 € 730.338.000 Lekë
8 Përdorimi i burimit ujor Sasaj, Bunec, në komunën Lukovë, Sarandë 4.055.657 € 503.712.646 Lekë
Total: 104.488.806,00 12.977.509.646,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Tjetër 8 104.488.806 € 12.977.509.646 Lekë
Total: 8 104.488.806,00 12.977.509.646,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 1 35.829.308 € 4.450.000.000 Lekë
2 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 3 27.111.892 € 3.367.297.000 Lekë
3 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 1 15.350.242 € 1.906.500.000 Lekë
4 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 1 11.272.142 € 1.400.000.000 Lekë
5 Bashkia Kamëz 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
6 Ministria e Mjedisit 1 4.055.657 € 503.712.646 Lekë
Total: 8 104.488.806,00 12.977.509.646,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Klientët 7 93.619.240 € 11.627.509.646 Lekë
2 Buxheti i Shtetit 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 8 104.488.805,00 12.977.509.646,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes