Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

  • Autoriteti kontraktor me më shumë koncesione

    Ministria e Mjedisit
    5 Koncesione
  • Nënkategoria me më shumë kontrata koncesionare

    Mjedisi
    4 Koncesione
Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Mjedisi 4 189.066.506 € 23.482.060.085 Lekë
2 Tjetër 1 4.055.657 € 503.712.646 Lekë
Total: 5 193.122.163,00 23.985.772.731,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Mjedisit 5 193.122.164 € 23.985.772.731 Lekë
Total: 5 193.122.164,00 23.985.772.731,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 3 188.666.667 € 23.432.400.085 Lekë
2 Klientët 2 4.455.496 € 553.372.646 Lekë
Total: 5 193.122.163,00 23.985.772.731,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes