Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 4 444.046.304 € 55.150.550.951 Lekë
2 Mjedisi 3 188.666.667 € 23.432.400.085 Lekë
3 Shëndetësi 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
4 Tjetër 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 12 676.892.622,00 84.070.063.656,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 3 425.011.714 € 52.786.454.924 Lekë
2 Ministria e Mjedisit 3 188.666.667 € 23.432.400.085 Lekë
3 Ministria e Shëndetësisë 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
4 Bashkia Tiranë 1 19.034.590 € 2.364.096.027 Lekë
5 Bashkia Kamëz 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
Total: 12 676.892.622,00 84.070.063.656,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 12 676.892.622 € 84.070.063.656 Lekë
Total: 12 676.892.622,00 84.070.063.656,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes