Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në bashkinë Tiranë 19.034.590 € 2.364.096.027 Lekë
2 Ndërtimi i parkimit nëntokësor në parkun Rinia, Tiranë 15.603.324 € 1.937.932.800 Lekë
Total: 34.637.914,00 4.302.028.827,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 2 34.637.913 € 4.302.028.827 Lekë
Total: 2 34.637.913,00 4.302.028.827,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 2 34.637.913 € 4.302.028.827 Lekë
Total: 2 34.637.913,00 4.302.028.827,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 1 19.034.590 € 2.364.096.027 Lekë
2 Klientët 1 15.603.324 € 1.937.932.800 Lekë
Total: 2 34.637.914,00 4.302.028.827,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes