Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit 213.397.746 € 26.504.000.000 Lekë
2 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës Milot - Balldren 161.166.058 € 20.016.824.377 Lekë
3 Aeroporti Ndërkombëtar "Nënë Tereza" 73.386.151 € 9.114.560.000 Lekë
4 Ndërtimi i rrugës Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës) 50.447.911 € 6.265.630.547 Lekë
5 Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e autostradës Milot - Morinë 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
6 Menaxhimi i terminalit të konteinerëve në Portin e Durrësit 25.699.074 € 3.191.825.000 Lekë
7 Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike 24.934.482 € 3.096.862.705 Lekë
8 Skanimi i konteinerëve 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
9 Rehabilimi i infrastrukturës hekurudhore Fier - Ballsh, Fier - Vlorë 19.580.662 € 2.431.918.164 Lekë
10 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në bashkinë Tiranë 19.034.590 € 2.364.096.027 Lekë
11 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit lindor të Portit të Durrësit 16.661.608 € 2.069.371.737 Lekë
12 Ndërtimi i parkimit nëntokësor në parkun Rinia, Tiranë 15.603.324 € 1.937.932.800 Lekë
13 Rimorkimi i anijeve, transporti i grupeve të praktikës portuale në rada, transporti i ekuipazheve nga rada në port, ngarkim - shkarkimi i peshave të rënda 9.661.836 € 1.200.000.000 Lekë
14 Rehabilitimi, operimi dhe transferimi i Aeroportit të Kukësit 7.954.308 € 987.925.000 Lekë
15 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit të trageteve të Portit të Durrësit 4.681.055 € 581.387.000 Lekë
16 Kontrolli teknik i detyrueshëm i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre 4.516.932 € 561.003.000 Lekë
17 Kontrolli i instrumenteve matëse nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm 563.607 € 70.000.000 Lekë
18 Sistemimi dhe menaxhimi i parkimit në Vlorë 161.031 € 20.000.000 Lekë
Total: 708.306.132,00 87.971.621.437,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 18 708.306.131 € 87.971.621.437 Lekë
Total: 18 708.306.131,00 87.971.621.437,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 4 432.966.022 € 53.774.379.924 Lekë
2 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 4 128.327.723 € 15.938.303.164 Lekë
3 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 1 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
4 Bashkia Tiranë 2 34.637.913 € 4.302.028.827 Lekë
5 Ministria e Brendshme 1 24.934.482 € 3.096.862.705 Lekë
6 Ministria e Financave 1 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
7 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 2 21.342.663 € 2.650.758.737 Lekë
8 Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 1 4.516.932 € 561.003.000 Lekë
9 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 1 563.607 € 70.000.000 Lekë
10 Bashkia Vlorë 1 161.031 € 20.000.000 Lekë
Total: 18 708.306.130,00 87.971.621.437,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 4 444.046.304 € 55.150.550.951 Lekë
2 Klientët 12 203.404.069 € 25.262.785.406 Lekë
3 Miks 2 60.855.757 € 7.558.285.080 Lekë
Total: 18 708.306.130,00 87.971.621.437,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes