Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit 213.397.746 € 26.504.000.000 Lekë
2 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës Milot - Balldren 161.166.058 € 20.016.824.377 Lekë
3 Ndërtimi i hidrocentralit Kalivaç 136.182.391 € 16.913.853.000 Lekë
4 Ndërtimi i rrugës Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës) 50.447.911 € 6.265.630.547 Lekë
5 Rehabilitimi, operimi dhe transferimi i Aeroportit të Kukësit 7.954.308 € 987.925.000 Lekë
6 Ndërtimi i hidrocentraleve Lunik 1 dhe 2 6.335.749 € 786.900.000 Lekë
7 Ndërtimi i hidrocentralit Bushtrica 3 4.503.295 € 559.309.182 Lekë
8 Ndërtimi i hidrocentralit Kukur 2.452.527 € 304.603.895 Lekë
Total: 582.439.985,00 72.339.046.001,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 4 432.966.022 € 53.774.379.924 Lekë
2 HEC 4 149.473.962 € 18.564.666.077 Lekë
Total: 8 582.439.984,00 72.339.046.001,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 8 582.439.984 € 72.339.046.001 Lekë
Total: 8 582.439.984,00 72.339.046.001,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 3 425.011.714 € 52.786.454.924 Lekë
2 Klientët 5 157.428.270 € 19.552.591.077 Lekë
Total: 8 582.439.984,00 72.339.046.001,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes