Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Aeroporti Ndërkombëtar "Nënë Tereza" 73.386.151 € 9.114.560.000 Lekë
2 Menaxhimi i terminalit të konteinerëve në Portin e Durrësit 25.699.074 € 3.191.825.000 Lekë
3 Rehabilimi i infrastrukturës hekurudhore Fier - Ballsh, Fier - Vlorë 19.580.662 € 2.431.918.164 Lekë
4 Ndërtimi i porti të jahteve në qytetin e Durrësit 10.919.042 € 1.356.145.000 Lekë
5 Ndërtimi i portit të formës MBM në Porto Romano, Durrës 10.312.512 € 1.280.814.000 Lekë
6 Rimorkimi i anijeve, transporti i grupeve të praktikës portuale në rada, transporti i ekuipazheve nga rada në port, ngarkim - shkarkimi i peshave të rënda 9.661.836 € 1.200.000.000 Lekë
7 Ndërtimi i Portit të jahteve në Shëngjin 5.880.338 € 730.338.000 Lekë
Total: 155.439.615,00 19.305.600.164,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 4 128.327.723 € 15.938.303.164 Lekë
2 Tjetër 3 27.111.892 € 3.367.297.000 Lekë
Total: 7 155.439.615,00 19.305.600.164,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 7 155.439.615 € 19.305.600.164 Lekë
Total: 7 155.439.615,00 19.305.600.164,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Klientët 7 155.439.615 € 19.305.600.164 Lekë
Total: 7 155.439.615,00 19.305.600.164,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes