Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Skanimi i konteinerëve 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
2 Krijimi dhe funksionimi i Sistemit të Kontrollit të Pullave Fiskale 10.174.517 € 1.263.675.000 Lekë
3 Markimi dhe monitorimi i karburanteve 3.582.440 € 444.939.000 Lekë
Total: 36.595.604,00 4.545.174.000,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 1 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
2 Sektori Financiar dhe Ekonomik 2 13.756.957 € 1.708.614.000 Lekë
Total: 3 36.595.604,00 4.545.174.000,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Financave 3 36.595.604 € 4.545.174.000 Lekë
Total: 3 36.595.604,00 4.545.174.000,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Miks 1 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
2 Klientët 2 13.756.957 € 1.708.614.000 Lekë
Total: 3 36.595.604,00 4.545.174.000,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes