Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e autostradës Milot - Morinë 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
2 Skanimi i konteinerëve 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
Total: 60.855.757,00 7.558.285.080,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 2 60.855.757 € 7.558.285.080 Lekë
Total: 2 60.855.757,00 7.558.285.080,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 1 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
2 Ministria e Financave 1 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
Total: 2 60.855.757,00 7.558.285.080,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Miks 2 60.855.757 € 7.558.285.080 Lekë
Total: 2 60.855.757,00 7.558.285.080,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes