Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Krijimi dhe funksionimi i Sistemit të Kontrollit të Pullave Fiskale 10.174.517 € 1.263.675.000 Lekë
2 Markimi dhe monitorimi i karburanteve 3.582.440 € 444.939.000 Lekë
3 Shërbimi i Regjistrit të Barrëve Siguruese 287.374 € 35.691.880 Lekë
Total: 14.044.331,00 1.744.305.880,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sektori Financiar dhe Ekonomik 3 14.044.331 € 1.744.305.880 Lekë
Total: 3 14.044.331,00 1.744.305.880,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Financave 2 13.756.957 € 1.708.614.000 Lekë
2 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 1 287.374 € 35.691.880 Lekë
Total: 3 14.044.331,00 1.744.305.880,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Klientët 3 14.044.331 € 1.744.305.880 Lekë
Total: 3 14.044.331,00 1.744.305.880,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes