Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i Portit të Jahteve në Kalanë e Turrës 35.829.308 € 4.450.000.000 Lekë
2 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit lindor të Portit të Durrësit 16.661.608 € 2.069.371.737 Lekë
3 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit të trageteve të Portit të Durrësit 4.681.055 € 581.387.000 Lekë
Total: 57.171.971,00 7.100.758.737,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Tjetër 1 35.829.308 € 4.450.000.000 Lekë
2 Logjistikë dhe Transporte 2 21.342.663 € 2.650.758.737 Lekë
Total: 3 57.171.971,00 7.100.758.737,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 3 57.171.971 € 7.100.758.737 Lekë
Total: 3 57.171.971,00 7.100.758.737,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Klientët 3 57.171.971 € 7.100.758.737 Lekë
Total: 3 57.171.971,00 7.100.758.737,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes