Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ofrimi i pajisjeve dhe materialeve mjekësore sterile 12.103.725 € 1.503.282.620 Lekë
2 Shërbimi laboratorik i spitaleve universitare, rajonale dhe bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës 10.341.465 € 1.284.410.000 Lekë
3 Ofrimi i hemodializës 9.480.032 € 1.177.420.000 Lekë
4 Kontrolli shëndetësor - Check Up 1.384.863 € 172.000.000 Lekë
Total: 33.310.085,00 4.137.112.620,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shëndetësi 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
Total: 4 33.310.086,00 4.137.112.620,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Shëndetësisë 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
Total: 4 33.310.086,00 4.137.112.620,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
Total: 4 33.310.086,00 4.137.112.620,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes