Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit 213.397.746 € 26.504.000.000 Lekë
2 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës Milot - Balldren 161.166.058 € 20.016.824.377 Lekë
3 Ndërtimi i rrugës Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës) 50.447.911 € 6.265.630.547 Lekë
4 Skanimi i konteinerëve 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
Total: 447.850.362,00 55.623.014.924,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 4 447.850.362 € 55.623.014.924 Lekë
Total: 4 447.850.362,00 55.623.014.924,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 3 425.011.714 € 52.786.454.924 Lekë
2 Ministria e Financave 1 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
Total: 4 447.850.361,00 55.623.014.924,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 3 425.011.714 € 52.786.454.924 Lekë
2 Miks 1 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
Total: 4 447.850.361,00 55.623.014.924,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes