Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

219
Kontrata koncesionare
15
Autoritete kontraktore
4.276,71+
Milionë €

Numri i projekteve të Partneritetit Publik Privat sipas kategorisë

Numri i projekteve të Partneritetit Publik Privat sipas nënkategorisë

Burime Natyrore

Shërbime

Numri i Partneriteteve Publike Private në Shqipëri gjatë viteve

Projektet PPP sipas burimit të financimit

Projektet PPP sipas procedurës së prokurimit

Koncesionet sipas vendndodhjes