Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit 213.397.746 € 26.504.000.000 Lekë
2 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës Milot - Balldren 161.166.058 € 20.016.824.377 Lekë
3 Ndërtimi i landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimi i energjisë elektrike 137.851.465 € 17.121.152.000 Lekë
4 Aeroporti Ndërkombëtar "Nënë Tereza" 73.386.151 € 9.114.560.000 Lekë
5 Ndërtimi i rrugës Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës) 50.447.911 € 6.265.630.547 Lekë
6 Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e autostradës Milot - Morinë 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
7 Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane në Fier dhe prodhimi i energjisë 26.434.332 € 3.283.144.085 Lekë
8 Menaxhimi i terminalit të konteinerëve në Portin e Durrësit 25.699.074 € 3.191.825.000 Lekë
9 Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike 24.934.482 € 3.096.862.705 Lekë
10 Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane në Elbasan 24.380.870 € 3.028.104.000 Lekë
11 Skanimi i konteinerëve 22.838.647 € 2.836.560.000 Lekë
12 Rehabilimi i infrastrukturës hekurudhore Fier - Ballsh, Fier - Vlorë 19.580.662 € 2.431.918.164 Lekë
13 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në bashkinë Tiranë 19.034.590 € 2.364.096.027 Lekë
14 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit lindor të Portit të Durrësit 16.661.608 € 2.069.371.737 Lekë
15 Ndërtimi i parkimit nëntokësor në parkun Rinia, Tiranë 15.603.324 € 1.937.932.800 Lekë
16 Ofrimi i pajisjeve dhe materialeve mjekësore sterile 12.103.725 € 1.503.282.620 Lekë
17 Shërbimi laboratorik i spitaleve universitare, rajonale dhe bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës 10.341.465 € 1.284.410.000 Lekë
18 Krijimi dhe funksionimi i Sistemit të Kontrollit të Pullave Fiskale 10.174.517 € 1.263.675.000 Lekë
19 Rimorkimi i anijeve, transporti i grupeve të praktikës portuale në rada, transporti i ekuipazheve nga rada në port, ngarkim - shkarkimi i peshave të rënda 9.661.836 € 1.200.000.000 Lekë
20 Ofrimi i hemodializës 9.480.032 € 1.177.420.000 Lekë
21 Rehabilitimi, operimi dhe transferimi i Aeroportit të Kukësit 7.954.308 € 987.925.000 Lekë
22 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit të trageteve të Portit të Durrësit 4.681.055 € 581.387.000 Lekë
23 Kontrolli teknik i detyrueshëm i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre 4.516.932 € 561.003.000 Lekë
24 Markimi dhe monitorimi i karburanteve 3.582.440 € 444.939.000 Lekë
25 Kontrolli shëndetësor - Check Up 1.384.863 € 172.000.000 Lekë
26 Kontrolli i instrumenteve matëse nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm 563.607 € 70.000.000 Lekë
27 Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjorë Cërrik, Elbasan 399.839 € 49.660.000 Lekë
28 Shërbimi i Regjistrit të Barrëve Siguruese 287.374 € 35.691.880 Lekë
29 Sistemimi dhe menaxhimi i parkimit në Vlorë 161.031 € 20.000.000 Lekë
Total: 944.727.054,00 117.335.100.022,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Logjistikë dhe Transporte 18 708.306.131 € 87.971.621.437 Lekë
2 Mjedisi 4 189.066.506 € 23.482.060.085 Lekë
3 Shëndetësi 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
4 Sektori Financiar dhe Ekonomik 3 14.044.331 € 1.744.305.880 Lekë
Total: 29 944.727.054,00 117.335.100.022,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 4 432.966.022 € 53.774.379.924 Lekë
2 Ministria e Mjedisit 4 189.066.506 € 23.482.060.085 Lekë
3 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 4 128.327.723 € 15.938.303.164 Lekë
4 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 2 38.304.484 € 4.757.416.960 Lekë
5 Ministria e Financave 3 36.595.604 € 4.545.174.000 Lekë
6 Bashkia Tiranë 2 34.637.913 € 4.302.028.827 Lekë
7 Ministria e Shëndetësisë 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
8 Ministria e Brendshme 1 24.934.482 € 3.096.862.705 Lekë
9 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 2 21.342.663 € 2.650.758.737 Lekë
10 Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 1 4.516.932 € 561.003.000 Lekë
11 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 1 563.607 € 70.000.000 Lekë
12 Bashkia Vlorë 1 161.031 € 20.000.000 Lekë
Total: 29 944.727.053,00 117.335.100.022,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Buxheti i Shtetit 11 666.023.057 € 82.720.063.656 Lekë
2 Klientët 16 217.848.239 € 27.056.751.286 Lekë
3 Miks 2 60.855.757 € 7.558.285.080 Lekë
Total: 29 944.727.053,00 117.335.100.022,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes