Partneritet Publike Private në Shqipëri

Zbulo kontratat, kompanitë koncesionare dhe burimet e financimit

Databaza e projekteve koncesionare dhe të Partneritet Publik Privat të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë periudhës 2004-2020.

Service Concessions

Lista tregon vlerën e investimit për kontratën koncesionare, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Koncesion Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i hidrocentralit mbi lumin Devoll 1.046.698.873 € 130.000.000.000 Lekë
2 Ndërtimi i hidrocentralit Ashta 157.165.862 € 19.520.000.000 Lekë
3 Ndërtimi i landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimi i energjisë elektrike 137.851.465 € 17.121.152.000 Lekë
4 Ndërtimi i hidrocentralit Kalivaç 136.182.391 € 16.913.853.000 Lekë
5 Ndërtimi i hidrocentralit Poçem 113.806.151 € 14.134.724.000 Lekë
6 Aeroporti Ndërkombëtar "Nënë Tereza" 73.386.151 € 9.114.560.000 Lekë
7 Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e autostradës Milot - Morinë 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
8 Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane në Fier dhe prodhimi i energjisë 26.434.332 € 3.283.144.085 Lekë
9 Menaxhimi i terminalit të konteinerëve në Portin e Durrësit 25.699.074 € 3.191.825.000 Lekë
10 Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike 24.934.482 € 3.096.862.705 Lekë
11 Ndërtimi i hidrocentraleve mbi lumin Shushica 19.595.725 € 2.433.789.054 Lekë
12 Rehabilimi i infrastrukturës hekurudhore Fier - Ballsh, Fier - Vlorë 19.580.662 € 2.431.918.164 Lekë
13 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në bashkinë Tiranë 19.034.590 € 2.364.096.027 Lekë
14 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit lindor të Portit të Durrësit 16.661.608 € 2.069.371.737 Lekë
15 Ndërtimi i parkimit nëntokësor në parkun Rinia, Tiranë 15.603.324 € 1.937.932.800 Lekë
16 Ofrimi i pajisjeve dhe materialeve mjekësore sterile 12.103.725 € 1.503.282.620 Lekë
17 Ndërtimi i hidrocentralit Grabovë 2 11.969.174 € 1.486.571.351 Lekë
18 Prodhimi i kripës në Nartë, Vlorë 11.272.142 € 1.400.000.000 Lekë
19 Ndërtimi i porti të jahteve në qytetin e Durrësit 10.919.042 € 1.356.145.000 Lekë
20 Pastrimi, grumbullimi, transportimi dhe seleksionimi i mbetjeve urbane në Kamëz 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
21 Shërbimi laboratorik i spitaleve universitare, rajonale dhe bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës 10.341.465 € 1.284.410.000 Lekë
22 Rimorkimi i anijeve, transporti i grupeve të praktikës portuale në rada, transporti i ekuipazheve nga rada në port, ngarkim - shkarkimi i peshave të rënda 9.661.836 € 1.200.000.000 Lekë
23 Ofrimi i hemodializës 9.480.032 € 1.177.420.000 Lekë
24 Rehabilitimi, operimi dhe transferimi i Aeroportit të Kukësit 7.954.308 € 987.925.000 Lekë
25 Ndërtimi i hidrocentralit Guri i Bardhë 6.448.537 € 800.908.292 Lekë
26 Ndërtimi i hidrocentraleve Lunik 1 dhe 2 6.335.749 € 786.900.000 Lekë
27 Ndërtimi i Portit të jahteve në Shëngjin 5.880.338 € 730.338.000 Lekë
28 Ndërtimi i hidrocentralit Lusa 1 5.002.966 € 621.368.362 Lekë
29 Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e terminalit të trageteve të Portit të Durrësit 4.681.055 € 581.387.000 Lekë
30 Kontrolli teknik i detyrueshëm i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre 4.516.932 € 561.003.000 Lekë
31 Ndërtimi i hidrocentralit Bushtrica 1 4.075.259 € 506.147.190 Lekë
32 Ndërtimi i hidrocentralit Kalivar 3.746.587 € 465.326.140 Lekë
33 Ndërtimi i hidrocentraleve Batra 1, 2, 3 2.977.345 € 369.786.250 Lekë
34 Ndërtimi i hidrocentralit Kukur 2.452.527 € 304.603.895 Lekë
35 Ndërtimi i hidrocentralit Potam 2.350.242 € 291.900.000 Lekë
36 Kontrolli shëndetësor - Check Up 1.384.863 € 172.000.000 Lekë
37 Shërbimi i Regjistrit të Barrëve Siguruese 287.374 € 35.691.880 Lekë
38 Sistemimi dhe menaxhimi i parkimit në Vlorë 161.031 € 20.000.000 Lekë
39 Ndërtimi i hidrocentraleve Shutri 1, 2 110.132 € 13.678.370 Lekë
Total: 2.015.634.026,00 250.341.746.002,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën e kontratave dhe vlerën totale sipas nënkategorive, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Nënkategori koncesioni Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 HEC 15 1.518.917.519 € 188.649.555.904 Lekë
2 Logjistikë dhe Transporte 13 259.892.162 € 32.278.606.513 Lekë
3 Mjedisi 2 164.285.798 € 20.404.296.085 Lekë
4 Tjetër 4 38.941.087 € 4.836.483.000 Lekë
5 Shëndetësi 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
6 Sektori Financiar dhe Ekonomik 1 287.374 € 35.691.880 Lekë
Total: 39 2.015.634.026,00 250.341.746.002,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas autoriteteve kontraktore, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Autoritet kontraktor Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës 6 1.255.791.602 € 155.969.316.960 Lekë
2 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 9 167.731.876 € 20.832.299.009 Lekë
3 Ministria e Mjedisit 2 164.285.798 € 20.404.296.085 Lekë
4 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 4 152.924.975 € 18.993.281.895 Lekë
5 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 6 145.127.103 € 18.024.786.164 Lekë
6 Bashkia Tiranë 2 34.637.913 € 4.302.028.827 Lekë
7 Ministria e Shëndetësisë 4 33.310.086 € 4.137.112.620 Lekë
8 Ministria e Brendshme 1 24.934.482 € 3.096.862.705 Lekë
9 Ministria e Punëve Publike dhe Transportit 2 21.342.663 € 2.650.758.737 Lekë
10 Bashkia Kamëz 1 10.869.565 € 1.350.000.000 Lekë
11 Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 1 4.516.932 € 561.003.000 Lekë
12 Bashkia Vlorë 1 161.031 € 20.000.000 Lekë
Total: 39 2.015.634.026,00 250.341.746.002,00 Lekë
Lista tregon numrin dhe vlerën totale të koncesioneve sipas burimeve të finanvimit, bazuar në kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Burimi i financimit Numri i koncesioneve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Klientët 30 1.750.116.878 € 217.364.516.190 Lekë
2 Buxheti i Shtetit 8 227.500.038 € 28.255.504.732 Lekë
3 Miks 1 38.017.110 € 4.721.725.080 Lekë
Total: 39 2.015.634.026,00 250.341.746.002,00 Lekë

Koncesionet sipas vendndodhjes